Puurkaevud
Puurkaevu hind

Ettevõtete kataloog

Meie poolt koostatud valdkonna ettevõtete nimekiri on esitatud tähestikulises järjekorras. Ettevõtete kataloogis on esindatud 14 ettevõtet koos lühitutvustuste ning kehtivate tegevuslubade loeteluga.

Hüdrogeoloogilised tööd ja tegevusload

Puurkaevu rajamine ning hüdrogeoloogilised tööd vajavad teostajalt tegevusluba. Alates 1. juulist 2014 antakse hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi asemel tegevusluba. Tegevusload on tähtajatud. Juba väljastatud litsentsid kehtivad oma kehtivusaja lõpuni. Seega on teenusepakkuja valikul oluline loa olemasolu kontrollida. Hüdrogeoloogiliste tööde tegemise loa omamise nõude eesmärk on tagada hüdrogeoloogiliste tööde tegijate pädevus ja tööde ohutus. Tegevusluba omav isik või ettevõte rajab puurkaevu pidades puurimistööde ajal puurimispäevikut ning korraldab veeproovide võtmise atesteeritud veeproovi võtja poolt. Teavet kehtivate lubade kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Alversen OÜ: omab puurkaevude -ja aukude puurimise ja rekonstrueerimise tegevusluba. Puurib puurkaevusid sügavusega kuni 150m. Puurkaevu manteltoru maksimaalne diameeter on 194mm. Üldjuhul kasutab manteltorusid diameetriga 140mm, mis võimaldab kasutada nii 3 kui ka 4 tollist süvaveepumpa. Koduleht: www.alversen.ee

BalRock OÜ: omab tegevuslubasid puurkaevude projekteerimiseks ja puurimiseks ning ka hüdrogeoloogilisteks uuringuteks. Rohkem kui 60-aastane kogemus ja andmebaas aitavad projekteerida ja valmis ehitada puurkaevu igasse Eestimaa punkti. Masinapark võimaldab puurida nii madala puurkaevu esimesse veekihti ühe majapidamise tarbeks kui ka sügava puurkaevu või puurkaevude grupi terve linna veehaardeks ja seda läbimõõduga kuni 1200mm ja sügavusega kuni 700m. Koduleht: www.balrock.ee

Balti Puurkaev OÜ: omab puurkaevude -ja aukude projekteerimise, puurimise ja rekonstrueerimise tegevusluba. Pakutavad teenused: puurkaevude projekteerimine, puurkaevude puurimine, puhastuspumpamine, veeproovide võtmine, puurkaevude passi koostamine, veetorustku ja septikute paigaldus, kaevetööd roomikekskavaatoriga, eriotstarbeliste puuraukude puurimine, maakütte kaevude rajamine, kaevude läbipesu. Koduleht: www.baltipuurkaev.ee

Burmaster OÜ: omab puurkaevude -ja aukude puurimise ja rekonstrueerimise tegevusluba. Pakutavad teenused: puurkaevu projekti koostamine ja kooskõlastamine vastavates ametkondades; puurkaevu puurimine kuni 150 meetri; maanduskontuuride puurimine; ekspluateeritavate puurkaevude puhastus ja remont; puurkaevude likvideerimine; puurkaevude pumbasüsteemidega varustamine; vajadusel veepuhastus vajaminevate normideni. Koduleht: www.burmaster.ee

Eesti Puurkaev OÜ: omab puurkaevude -ja aukude puurimise ja rekonstrueerimise tegevusluba. Spetsialiseerunud soojuspuuraukude puurimisele üle Eesti. Soojuspuuraukude puurimine, maaküttekollektorite paidaldamine, soojuspumbaga ühendamine ning kävitamine. Puurimisel kasutab mõõtudelt väikest ja kerget, kuid võimast, kummiroomikutel liikuvat puurmasinat Rotomax L, mis säästab haljastust. Koduleht: www.puurkaev.ee

Eridania OÜ: omab puurkaevude -ja aukude projekteerimise, puurimise ja rekonstrueerimise tegevusluba. Tööd teostavad kõrgharidusega kvalifitseeritud, 30 aastase puurimisalase staaži ja kogemustega oma ala spetsialistid. Tellija asukoht ei ole takistuseks. Koduleht: www.eridania.ee

H.T.R OÜ: omab puurkaevude -ja aukude projekteerimise, puurimise ja rekonstrueerimise tegevusluba. Puurimisel kasutab alates 2014. jaanuarist topeltpöörpeaga puurmasinat Comacchio MC 450 GT, mis on spetsiaalselt välja töötatud puurkaevude (kuni 200m) ja maasoojuspuuraukude puurimiseks. Koduleht: www.htr.ee

Kaevupuurija OÜ: omab puurkaevude -ja aukude puurimise ja rekonstrueerimise tegevusluba. Asub Tartus ja tegeleb puurkaevude puurimisega Lõuna-Eestis, kuid teostab töid ka mujal Eestis. Täiendavad pakutavad teenused: sügavvee pumpade ja automaatika paigaldus, puurkaevu passi koostamine, vanade puurkaevude likvideerimine, eriotstarbeliste puuraukude puurimine. Koduleht: www.kaevupuurija.ee

Pere Kaev OÜ: omab puurkaevude ja -aukude projekteerimise ning puurkaevude ja -aukude puurimise, ümberehitamise ja lammutamise tegevusluba. Peamised töövaldkonnad puurkaevude puurimine koos dokumentatsiooni vormistamisega (projekt, veeproovid), puurkaevu projekteerimine, veetõsteseadmete paigaldamine ja vanade kaevude arvele võtmine. Peamine tööpiirkond Saaremaal. Koduleht: www.perekaev.ee

Puurkaevumeistrid OÜ: omab puurkaevude -ja aukude puurimise ja rekonstrueerimise tegevusluba. Tegeleb puurkaevude projekteerimise ja rajamisega üle Eesti. Puurmeistritel on kogemus rohkem kui 1000 puurkaevu rajamisel Eesti erinevates piirkondades. Abistab kõigis puurkaevu rajamisega seotud tegevustes alates dokumentatsiooni koostamisest kuni erinevate pumbamajade, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamiseni välja. Koduleht: www.puurkaevumeistrid.ee

Puurkaevuspets OÜ: omab puurkaevude -ja aukude puurimise ja rekonstrueerimise tegevusluba. Omab üle 15 aastast töökogemust geoloogiliste tööde valdkonnas. Töid teostab URB 2,5A puurimisseadmega. Puurimistöid teeb kuni 300m sügavusele. Tehtud töödele kehtib 2-aastane garantii. Koduleht: www.puurkaevuspets.eu

Puurtööde OÜ: omab puurkaevude -ja aukude puurimise ja rekonstrueerimise tegevusluba. Tegeleb puurkaevude projekteerimise, rajamise ja likvideerimisega üle Eesti. Kasutab moodsat ja mobiilset tehnoloogiat mille tõttu pääseb puurima ka kitsaste sissepääsudega hoovidesse lõhkumata ümbritsevat loodust. Kõik Eestis rajatavad puurkaevud puuritakse vastavalt projektile. Koduleht: www.puurkaevud.ee

Sivestol OÜ: omab puurkaevude -ja aukude projekteerimise, puurimise ja rekonstrueerimise tegevusluba. Pakutavad teenused: puurkaevude puurimine, remont ja likvideerimine; puurkaevude projekteerimine ja passistamine; energeetilised puuraugud; posti- ja teiste konstruktsioonide puuraugud. Koduleht: www.sivestol.ee

Vesinik OÜ: omab puurkaevude -ja aukude projekteerimise, puurimise ja rekonstrueerimise tegevusluba. Peamiseks tegevusalaks on puuraukude projekteerimine ja rajamine, mis jagunevad kaheks eraldi valdkonnaks: puuraugud välisvesivarustuseks ehk puurkaevude rajamine ning puuraugud maasoojussüsteemide rajamiseks. Mõlemas valdkonnas omab Eestis pikaajalist kogemust. Koduleht: www.vesinik.ee

Tegevusloa kontroll

VEKA on Keskkonnaagentuuri poolt hallatav rakendus, mille kaudu toimub veekasutuse aastaaruannete sisestamine. Veebilehele on lisatud veel erinevaid vee-teemalisi linke ning infot, mida antud valdkonnas tegutseval ettevõttel-isikul võiks vaja minna. VEKA andmebaas.