Puurkaevud
Puurkaevu hind

Privaatsuspoliitika

Teie privaatsus on meile väga oluline. Palun lugege meie privaatsuspoliitikat, mille viimane versioon jõustus 01.01.2018, et saada selge arusaam sellest, kuidas me teiega seotud teavet ja/või isikuandmeid kogume, kasutame, jagame, kaitseme või muul viisil käsitleme. Kasutades käesolevat veebilehte aadressil www.puurkaev.eu nõustute meie privaatsuspoliitikaga.

1. Milliseid isikuandmeid me kogume?

Me kogume isikuandmeid mille te meile edastate tehes käesoleval veebisaidil ja/või e-posti teel päringu, nagu näiteks teie nimi, telefoninumber ja e-posti aadress. Täiendavalt võime koguda lisateavet avalikest allikatest. Me võime teile saata e-kirju meie teenuste ja muude oluliste uuenduste ja/või teavituste kohta, kuid võite oma nõusoleku tühistada igal ajal. Teil on õigus saada kogutud andmete koopia.

2. Kuidas me kasutame kogutud isikuandmeid?

Meie poolt kogutud isikuandmeid kasutatakse selleks, et pakkuda asjakohast abi ja täitmaks muid kohustusi. Kogutud isikuandmeid võime kasutada meie kohaldatavates õigusaktides lubatud ulatuses teavitamiseks, reklaamiks, turunduseks ja statistilistel eesmärkidel. Esitades meile oma andmed konsultatsiooni pakkumiseks, siis kinnitate, et nõustute andmete kogumise ja kasutamisega. Teie isikuandmeid kogume ja töötleme ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik õigusnormide järgimise tagamiseks.

3. Kogutud isikuandmete avalikustamine

Võime avaldada teie isikuandmeid kolmanda osapoole teenusepakkujatele. Me võime avaldada teie isikuandmeid asutustele, kui see on seadusega ette nähtud. Teie isikuandmeid võidakse saata väljaspool Euroopat asuvatesse serveritesse ning neid võidakse kasutada, säilitada ja töödelda kõikjal maailmas.

4. Turvalisus ja andmekaitse

Me rakendame mõistlikke ettevaatusabinõusid, et kaitsta teie isikuandmeid järgides parimaid tavasid veendumaks, et teie isikuandmeid ei saaks kuritarvitada, lubamatult kasutada, avaldada, muuta või hävitada. Juhul kui leiab aset andmeleke, siis teavitame teid pärast rikkumise avastamist meie poolt.

5. Küpsised

Küpsis on tärkidentifikaator, mille me salvestame teie kõvakettale läbi veebibrauseri, millega veebilehte külastate. See võimaldab teid tuvastada, kui taaskülastate meie veebilehti ja seeläbi parendada teile osutatavat teenust. Küpsiseid võidakse kasutada ka meie veebilehe kõige sagedamini külastatavaid osasid puudutava teabe kogumiseks. Seda liiklusinfot saab kasutada veebilehe sisu täiustamiseks ja selle kasutamise lihtsustamiseks. Kui soovite meie küpsiseid hüljata, saate oma brauseri vastavalt konfigureerida.

Me kasutame küpsiseid käesoleval veebisaidil, et pakkuda parimat võimalikku kasutajakogemust ja näidata teile asjakohast teavet, näiteks teenuste tellimise protsessis, eelistuste mõistmisel ja järgmiste külastuste teabe salvestamisel. Selle veebisaidi täiustamiseks kasutame Google Analytics-it, mille poolt kogutud teave sisaldab üldist statistikat selle veebisaidi külastajate kohta. Google Analytics-i kasutamine meie veebisaidil on Google Analytics-i teenusetingimuste piires.

6. Muudatused privaatsuspoliitikas

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal muuta ja/või täiendada, seega palume antud privaatsuspoliitikaga sageli tutvuda. Muudatused ja selgitused jõustuvad viivitamatult nende postitamisel käesoleval veebisaidil. Juhul kui teostame olulisi muudatusi privaatsuspoliitikas, siis teavitame teid siin veebilehel, privaatsuspoliitika sektsioonis, et oleksite teadlik millist teavet me kogume, kuidas ja millistel asjaoludel me seda kasutame ja/või jagame ning avaldame.

7. Küsimused ja kontaktandmed

Teil on õigus kohaldatavates õigusaktides lubatud ulatuses taotleda meie poolt kogutud ja/või salvestatud isikuandmete kohta teavet. Samuti võite taotleda meie poolt kogutud ja/või salvestatud mittetäieliku, ebatäpse või aegunud isikuandmete parandamist või kustutamist seaduses ettenähtud juhtudel. Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie privaatsuspoliitika eest vastutava isikuga aadressil info@maaküte.ee